Schhh... You Know Rauseishi. - Grizzly Bear

Barn betyder oro

Även om jag är glad för min väninna som håller på att föda barn just nu, och önskar att allt ska gå väl, tänker jag också andra, blandade tankar. Att bli förälder må vara svårt, men att vara det är ännu svårare, och att vara en bra förälder, ja, det är det svåraste av allt. Det är ett livslångt åtagande och inget blir någonsin sig likt efter att man skaffat barn. Man är aldrig riktigt fri igen. Fri i den bemärkelsen att man inte har någon att oroa sig för. Att ha barn innebär konstant oro, för dagen och för morgondagen. Är mitt barn friskt? Utvecklas hon som hon ska? Hur klarar hon skolan? Trivs han i skolan? Vad har han för framtid?